Opțiunea emitentului este capitalul propriu

Teorii: IASInstrumente financiare: prezentare

participación en el capital - Traducere în română - exemple în spaniolă | Reverso Context

Participații în Alte opțiunea emitentului este capitalul propriu Los Estados miembros afectados señalan, con respecto a la imputabilidad al Estado de las decisiones de CDC y La Banque Postale, que la decisión de CDC de adquirir una participación en el capital de NEC obedecería a una decisión estratégica de aprovechar una oportunidad de mercado. Statele membre în cauză subliniază, în ceea ce privește imputabilitatea deciziilor CDC și Banque Postale statului, că decizia CDC de a achiziționa participații la capitalul NEC ar ține de o opțiune strategică referitoare la valorificarea unei oportunități de piață.

La adquisición directa, parcial o total, de una participación en el capital de una sociedad ya existente, sin ninguna nueva aportación de capital, no constituye una ayuda estatal en favor de la sociedad en opțiunea emitentului este capitalul propriu.

opțiunea emitentului este capitalul propriu

Achiziţionarea directă, parţială sau totală, a unei participaţii la capitalul unei societăţi existente, fără niciun aport de capital nou, nu constituie ajutor de stat pentru societatea în cauză. Persoanele străine pot furniza servicii de asigurări numai prin opțiunea emitentului este capitalul propriu în societăți de asigurări bulgare fără limitări în ceea ce privește participarea la capitalul social.

opțiunea emitentului este capitalul propriu

Los beneficios reinvertidos representan, respecto de los inversores directos, el porcentaje, en términos de participación en el capital, de los beneficios que las filiales, asociados y sucursales extranjeros no distribuyen como dividendos.

Beneficiile reinvestite reprezintă partea ce revine investitorilor direcți, proporțională cu participarea la capitalul socialdin beneficiile pe care filialele, întreprinderile asociate și sucursalele străine nu le distribuie sub formă de dividende.

Cuando la sociedad beneficiaria posea una participación en el capital de la sociedad transmitente, no podrá aplicarse ningún gravamen sobre la plusvalía obtenida por la sociedad beneficiaria con motivo de la anulación de su participación.

Abordari privind capitalul firmei

Atunci când o societate beneficiară deţine o participaţie în capitalul societăţii cedente, veniturile societăţii beneficiare provenite din anularea participaţiei sale nu se impozitează. Un CSD ar trebui să capitalizeze integral riscurile care decurg din participarea la capitalul unei alte entități.

INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Las contribuciones de cada banco opțiunea emitentului este capitalul propriu nacional opțiunea emitentului este capitalul propriu fijarán en proporción a su participación en el capital suscrito del BCE. Contribuția fiecărei bănci centrale naționale se stabilește proporțional cu cota sa din capitalul subscris al BCE.

La participación en el capital no confiere derecho a dividendos o a un interés. Participarea la capital nu conferă dreptul la dividende sau dobândă.

opțiunea emitentului este capitalul propriu

Hastasolo Evergreen había puesto medios financieros por encima de su participación en el capital y sus reservas de capital. Până îndoar Evergreen a oferit o finanțare care depășea capitalul social și rezervele sale de capital.

opțiunea emitentului este capitalul propriu

Deudas con empresas con las cuales la sociedad tenga un vínculo de participación en el capital social. Sume datorate întreprinderilor de care întreprinderea este legată în virtutea intereselor de participare.

Capitalul propriu este ... Capital de întreprindere

Cada miembro de la Empresa Común dispondrá de un número de votos proporcional a la participación en el capital que haya suscrito. Fiecare membru al întreprinderii comune dispune de un număr de voturi proporțional cu partea de capital pe care a subscris-o.

Active reale şi active financiare [13, 26, 30, 32, 35, 37] Bogăţia materială a unei societăţi este determinată de capacităţile productive ale economiei, de bunurile şi serviciile care pot fi oferite membrilor săi. Această capacitate productivă este o funcţie a activelor reale ale economiei: pământul, clădirile, baza de cunoştinţe, maşinile şi instalaţiile care sunt folosite pentru a produce bunuri şi muncitorii a căror forţă de muncă este necesară pentru folosirea acestor resurse. Împreună, activele fizice şi "umane" generează toată gama de produse realizate şi consumate de societate.

La agregación será proporcional al porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto al más elevado de estos dos porcentajes.

Agregarea se face proporțional cu participarea procentuală la capital sau la drepturile de vot respectiv cel mai mare dintre aceste două procente. No será una abogada externa si nos aporta su participación en el capital.

opțiunea emitentului este capitalul propriu

Ea nu va fi sfatului dacă vom obține contribuția de capital. Deberá distinguirse entre las distintas categorías subvención, servicios subvencionados, bonificación de intereses, préstamo, garantía, ventaja fiscal, anticipos reembolsables, participación en el capital social, otros.

Trebuie să se opteze între mai multe categorii grant, servicii subvenționate, subvenționarea ratei dobânzii, credit, garanție, avantaj fiscal, avansuri rambursabile, participare la capitalalt instrument.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

  • Teorii: IASInstrumente financiare: prezentare
  • Capitalul firmei
  • Capitalul propriu este Capital de întreprindere
  • Capitalul propriu este
  • IAS 32 Instrumente financiare: prezentare Prezentul apendice face parte integrantă din standard.
  • Capitalul social Capitalul social reprezinta volumul total de capital emis de o societate comerciala  SC sub forma de actiuni in cazul societatii pe actiuni SA   sau de parti sociale in cazul soc de persoane.
  • Calcul matematic al opțiunilor binare

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  1. Strategie de câștig pe internet
  2. Ты добралась до одного из фундаментальнейших философских парадоксов - вопроса о взаимосвязи между всеведением Бога и свободой человеческой воли.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

opțiunea emitentului este capitalul propriu

Asevedeași